Nettverkssamling for lærere i Ungdomsbedrift

Rogaland · 27.mars - 28.mars 2014

Alle lærere som veileder ungdomsbedrifter er velkomne. Ta kontakt for mer informasjon.