Nettverkssamling lærere i Elevbedrift

Rogaland · 12.juni 2014

Program torsdag 12. juni.

Tidsrom: 11.30 – 15.00
Sted: 18. etasje i Forum Jæren

Utgangspunktet for programmet er enkelte temaer knyttet til fasene i EB-løypa.
Det vil bli servert enkel mat og drikke.

 

11.30 – 12.15:
Oppstartsfasen
Johanne Borgfjord innleder med Smioddens måte å gjøre det på
Ideutvikling

Gruppesammensetning

12.30 – 13.15:
Driftsfasen (erfaringsutveksling/ gruppearbeid)
Forventet salgsstart
Ulike salgsarenaer for elevbedrifter
Driftsbevis
Økonomi

13.30 – 14.15:
Avslutningsfasen
Avslutning/ Evaluering
Vurdering og karaktersetting

14.25 – 15.00:
Annet
Strukturering av året – frister og innleveringer på It’s learning mm.
UE sin rolle i forhold til skolene
Tanker om neste år
Eventuelt