Opplæringsdag for "Lærer for en dag"

Rogaland · 16.oktober 2013

Studenter ved UiS og elever ved videregående skoler gjennomfører opplæring i Vårt Lokalsamfunn som skal gjennomføres som en del av "Lærer for en dag".

Kurset er avlyst.