Oppstart for ungdomsbedrifter ved Akademiet videregående skole Sandnes

Rogaland · 30.august 2015

Oppstart for ungdomsbedrifter ved Akademiet videregående skole Sandnes.

Medier og kommunikasjon, VG2