Påmeldingsfrist for Entreprenørskapsdagen 4. mars 2015

Rogaland · 12.desember 2014

Påmelding til Entreprenørskapsdagen 2015 er åpen for alle ungdomsbedrifter som er ferdig registrert i Brønnøysundregistrene innen påmeldingsfristen.

Ved påmelding melder bedriften seg på de konkurransene man tenker er innenfor rekkevidde og fagfelt (eks. en mediebedrift kan ikke delta på Gastronomiprisen). 

Innen 31. januar 2015 bekreftes påmeldingen gjennom å levere inn bidrag til de enkelte konkurransene man har meldt seg på. Dersom man ikke leverer bidrag i en konkurranse man har meldt seg på, anser vi dette som en avmelding og strykes derfor fra deltakelse.

 
Fill out my online form.