Påmeldingsfrist til Junior-Entreprenøren 1. mars

Rogaland · 01.februar 2016

Junior-Entreprenøren er en utstillingsmesse for elevbedrifter i fylket. Les mer om arrangementet her: http://www.ue.no/Rogaland/Kalender/Junior-Entreprenoren-2016

Fill out my online form.