Registreringsfrist for ungdomsbedrifter

Rogaland · 01.november 2013

Ungt Entreprenørskap Rogaland ønsker at 80% av alle bedriftene er ferdig registrert til denne datoen. Dette letter vårt arbeid enormt.