Regnskapskurs

Rogaland · 19.november - 28.november 2013

Skatt Vest og Ungt Entreprenørskap Rogaland inviterer til regnskapskurs.

Kurset er et grunnleggende kurs innen regnskapføring. Kurset har en varighet på 6 skoletimer og tilbys både til aktuelle lærere og elever som skal jobbe som regnskaps- eller økonomiansvarlige i ungdomsbedriften.

Hvert kurs har en begrensning på 25 deltakere. Vi prioriterer derfor lærere som er UB-ansvarlige og regnskapsansvarlige for bedriften. Dere kan melde inn flere personer fra samme bedrift, men de vil da måtte stå på venteliste til den endelige påmeldingen er ferdig.

Førstemann til mølla får plass! Påmelding lenger nede på siden.

Påmeldingfrist 5. november!!!

Kurset vil ta for seg:

 1. Skatt og avgift for ungdomsbedrifter
 2. Hvorfor vi trenger regnskap
 3. Hva kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap i BOKS
 4. Regnskapets oppbygging med
  • Bilagshåndtering
  • Resultatregnskapet
  • Balanse
  • Avstemminger
 5. Praktiske oppgaver
 6. Behandling av overskudd i ub'en

Dato og sted for gjennomføring er:

19. november - Folkets Hus Stavanger 0900 - 1400

21. november - Karmsund vgs (?) 0930 - 1430

26. november - Dalane vgs (auditoriet) 0930 - 1430

28. november - Folkets Hus Stavanger 0900 - 1400

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Fill out my online form.