Samling for UB-ledere

Rogaland · 30.oktober 2013

Samling 1 av 3. Kursholder er Elisabeth Rasmussen fra Trivselsagentene.

TEMA:

30.10.13: Samling 1: Kommunikasjon
04.12.13: Samling 2: Kreative prosessverktøy
15.01.14: Samling 3: Hva er lederens styrker? Styrkekortstokken og teamarbeid.

Første samling: For å få alle deltakerne i ungdomsbedriften til å spille på lag og gjøre hverandre gode, handler det om hvordan vi kommuniserer. Først og frem handler det om hvordan vi kommuniserer med oss selv og der igjen med våre omgivelser.  Kursleder vil ta for meg de fire viktigste områdene innenfor kommunikasjon;

-    Indre kommunikasjon (hva sier jeg til meg selv)
-    Non-verbal kommunikasjon (kroppsspråk, stemmebruk m.m.)
-    Verbal diskusjon (ord)
-    Lytte

Vi skal diskutere lederrollen og kommunikasjon, og lære gjennom å "høre og gjøre". Daglig ledere i ungdomsbedriftene får reflektere og lære gjennom å bygge, leke, tegne og le!

Påmelding er bindende og gjelder alle tre samlinger. Max antall deltakere er 25.

 
Fill out my online form.