Sci-Tech Challenge Gründercamp

Rogaland · 10.mars 2015

ST logo

Ungt Entreprenørskap Rogaland og ExxonMobil ønsker velkommen til Sci-Tech Challenge Gründercamp 2015 i Tjodhallen på UiS.

38 lag fra 4 ulike videregående skoler i Rogaland som konkurrerer om en reise til Bucuresti i Romania der de møter vinnerlag fra 8 andre europeiske land.

Lagene skal jobbe med en utfordring som presenteres av ExxonMobil. Utfordringen er laget slik at det gir rom til mange ulike løsninger og det er opp til elevene å bruke sine kreative evner til å tenke ut en ny løsning basert på kunnskapen gruppen besitter. ExxonMobil stiller med faglige veiledere og Ungt Entreprenørskap stiller med hjelp til den kreative prosessen.
Utfordringen som gis er lik i alle deltakende land.

Formålet med Sci-Tech Challenge
Formålet med prosjektet Sci-Tech Challenge er å stimulere elevene til å forfølge en karriere innen STEM-fag. Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Sci-Tech Challenge inneholder mange ulike "challenger". Først av alt handler det om utfordringen ("challengen") vi har rundt det å sikre nok fremtidig arbeidskraft som har kompetanse innen disse fagene. I mange europeiske land er søknadstallene til disse utdannelsene synkende.
Dernest handler det om å ta tak i "challengen" om fremtiden, "science" og "tehcnology". Vi vet at fremtiden innehar mange uløste "challenger", blant annet innen energi. Hvordan skal vi løse fremtidens energiutfordringer? 
Til sist kan vi si at måten vi tilnærmer oss elevene på er gjennom en "challenge" i betydning av en konkurranse. Konkurranser er motiverende for deltakelse.

Sentralt i disse tre "challengene" ligger evnen til å tenke nytt, altså evnen til å tenke kreativt. Kreativitet ligger som forutsetning for all innovasjon og uten evne til å tenke og handle på nye måter vil vi ikke kunne løse fremtidens utfordringer på en god måte. Vitenskap og teknologi er svært sentrale elementer i hvordan vi skal omsette tanker og ideer til gjennomførbare innovasjoner. Prosjektet handler delvis om å åpne øynene til elevene rundt dette. Rekruttering til STEM derfor avgjørende for hvordan vi kommer til å ha det i fremtiden.

Prosjektets 3 steg

I dette prosjektet deltar St. Olav videregående skole, Hetland videregående skole, Randaberg videregående skole og Sandnes videregående skole. For å kunne delta på Sci-Tech Challenge gründercamp må elevene ha deltatt på 2 innledende aktiviteter, 2 steg. 

Steg 1 - gjennomføre en online quiz med spørsmål knyttet til olje- og energi.
Elevene må prestere score over 80% for å kunne delta.  http://share.jayeapps.com/scitech/students-activities/quiz

Steg 2 - delta på klasseromsbesøk.
Sammen med ExxonMobil organiserer vi klasseromsbesøk der ansatte fra ExxoMobil reiser rundt på deltakende skoler og holder innlegg om egen utdannelse, opplevelser og motivasjon for å forfølge en karriere innen STEM-fagene. Som gode rollemodeller mener vi de kan bidra til å vise mulighetene som finnes i utdannningssystemet.

Steg 3 - Sci-Tech Challenge Gründercamp
Sammen med ExxonMobil arrangeres en gründercamp for interesserte elever og skoler som har deltatt på de to første stegene. Her innføres elementet om konkurranse, nytenkning og kreativitet. Gjennom å bruke kunnskap elevene har om ulike emner skal de gruppevis jobbe med å løse en utfordring som ExxonMobil presenterer. Den beste løsningen reiser til europeisk gründercamp i Bucuresti.

tidsplan grûndercamp (Autolagret)-page-001

Skole Team name
Randaberg vgs Rompetroll
Randaberg vgs "Fjorårets vinnere"
Randaberg vgs Otlandere og Simen
Randaberg vgs Mighty Midget Kickers
Randaberg vgs De navnløse
Randaberg vgs [GroupName]
Randaberg vgs Studspes 1
Randaberg vgs Studspes 2
St. Olav vgs The Quarks
St. Olav vgs Planks protégés
St. Olav vgs Higgs Halleluja
St. Olav vgs Team Sheldon
St. Olav vgs The Leaping Leptons
St. Olav vgs Team Sirius
St. Olav vgs Got Science
St. Olav vgs The Neutrinos
St. Olav vgs The Gravitons
St. Olav vgs The Galactic Hitchhikers
St. Olav vgs Faradays Followers
St. Olav vgs The Gluons
St. Olav vgs The WIMPs
St. Olav vgs Team Betelgeuse
Sandnes vgs Lag1
Sandnes vgs Aurum
Sandnes vgs 1STI
Hetland vgs Indi
Hetland vgs Vimam
Hetland vgs Broscience
Hetland vgs Motbakken
Hetland vgs Amino
Hetland vgs Neon
Hetland vgs Kharaba
Hetland vgs Scientia Futurum
Hetland vgs Hetland 1
Hetland vgs TechSpo
Hetland vgs G
Hetland vgs Alpha Omega
Hetland vgs Vikings
Klokkeslett D-222 D-224 D-226 D-228
1230 Rompetroll "Fjorårets vinnere" Otlandere og Simen Mighty Midget Kickers
1237 De navnløse [GroupName] Studspes 1 Studspes 2
1244 The Quarks Planks protégés Higgs Halleluja Team Sheldon
1251 The Leaping Leptons Team Sirius Got Science The Neutrinos
1258 The Gravitons The Galactic Hitchhikers Faradays Followers The Gluons
1305 Pause
1315 The WIMPs Team Betelgeuse Lag1 Aurum
1322 1STI Indi Vimam Broscience
1329 Motbakken Amino Neon Kharaba
1336 Scientia Futurum Hetland 1 TechSpo G
1343 Alpha Omega   Vikings  
1350 FINISHED

D-222, D-224, D-226 og D-228 er grupperom. Følg enkel skilting på UiS for å finne fram. Møt opp min 5  minutter før.

The event will be held in Tjodhallen at University of Stavanger. 

Skjermbilde