Siste frist for påmelding til IA - kurs for ungdomsbedrifter

Rogaland · 15.oktober 2013

I perioden 5. november til 8. november blir det avholdt IA - kurs på ulike skoler i fylket. Kursene gjennomføres av NAV Arbeidslivsenter, og tar for seg hvordan en bedrift kan ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers enkelte ressurser og muligheter. For mer informasjon, se skriv som er sendt til skolene.

Påmelding gjøres via skjemaet under. Siste frist for påmelding er tirsdag 15. oktober.

Fill out my online form.