Skolebesøk/oppstartskurs Ungdomsbedrift

Rogaland · 01.september - 04.september 2015

Rådgivere fra Ungt Entreprenørskap Rogaland besøker skolene. Tidspunkt avtales direkte med rådgivere.