Syretest av forretningsidé og inspirerende foredrag - Nordfylket

Rogaland · 06.november 2015

Ungt Entreprenørskap Rogaland og Høgskolen Stord/Haugesund inviterer til "syretesting" av forretningsidéer i 6. november 2015.

Påmeldingsfrist: 23. oktober 2015 via skjemaet nederst på siden.

Arrangementet finner sted på Høgskolen Stord/Haugesund i Haugesund mellom klokken 0915 og 1330 og inkluderer lunsj og inspirerende foredrag.

Tidsplanen for dagen er:

Tid Hva
0915 Oppmøte
0930 - 1130 Panelintervju
1130 - 1200 Lunsj
1200 - 1330 Inspirerende foredrag

Syretestingen foregår slik at ungdomsbedriften på forhånd får tildelt tid og rom hvor dere møter et panel av to fagpersoner med kompetanse innen ulike deler av forretningsutvikling.

1. Presentasjon

I dette møtet forventes det at dere har forberedt en presentasjon av bedriften på maks 5 minutter. Deretter er det satt av 15 minutters dialog mellom panelet og bedriften knyttet til bedriftens virksomhet hvor hensikten er at dere skal få «syretestet» bedriftens forretningsidé. Totalt blir møtet med panelet 20 minutter. Hver bedrift får ett møte med et slikt panel.
Dersom dere vil presentere via et presentasjonsprogram må dere ha med dere egen datamaskin. Mac-brukere bør huske å ta med overgang fra datamaskin til projektor.

2. Forretningsmodelldokument

Det forventes også at bedriftene på forhånd leverer inn et forretningsmodelldokument. Dette dokumentet finner dere til venstre i menyen her. Forretningsmodelldokumentet kan med fordel danne rammeverket for presentasjonen dere skal gi.
Forretningsmodelldokumentet består av 2 sider. 1. side er en forklaring til symbolene på s. 2. Dere åpner dokumentet på datamaskinen og skriver direkte inn i boksene. Bruk stikkordsform. Prøv å unngå å få tomme bokser uten innhold. Dokumentet sendes som et pdf-dokument til brit.astrid@ue.no innen 30. oktober. Vi videresender dokumentet til panelet som møter dere.

3. Lunsj og presentasjonskurs

Etter møtet med panelet blir det først felles lunsj og deretter et inspirerende foredrag til nytte for bedriftene.

Dagen er ferdig klokken 1330.

Påmelding

Fill out my online form.