Syretest forretningsideer og presentasjonskurs

Rogaland · 19.november 2014

Ungt Entreprenørskap Rogaland og BI Stavanger inviterer til Syretesting av forretningsideer 19. november 2014.

Arrangementet finner sted i BI Stavangers lokaler i Hesbygaten 5 mellom klokken 0915 og 1330 og inkluderer lunsj og presentasjonskurs.

Tidsplanen for dagen er:

Tid Hva
0915 Oppmøte
0930 - 1130 Panelintervju
1130 - 1200 Lunsj
1200 - 1330 Presentasjonskurs

Syretestingen foregår slik at ungdomsbedriften på forhånd får tildelt tid og rom hvor dere møter et panel av to fagpersoner med kompetanse innen ulike deler av forretningsutvikling.

I dette møtet forventes det at dere har forberedt en presentasjon av bedriften på maks 5 minutter. Deretter er det satt av 15 minutters dialog mellom panelet og bedriften knyttet til bedriftens virksomhet hvor hensikten er at dere skal få «syretestet» bedriftens virksomhet. Totalt blir møtet med panelet 20 minutter. Hver bedrift får ett møte med et slikt panel. Det foregår fem parallelle «syretestinger».

Ved påmelding blir dere bedt om å velge et området som bedriften fokuserer på. Vi vil prøve å koble dere mot de panelene som har kompetanse innen det dere driver med.

Etter møtet med panelet blir det først felles lunsj og deretter presentasjonskurs holdt av BI Stavangers egen rektor Ragnhild Wiik.

Dagen er ferdig klokken 1330.

Påmelding skjer innen 11. november på følgende skjema: 

 
Fill out my online form.