Ungdom mot svart økonomi

Rogaland · 20.november 2013

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) gjennomfører klasseromsbesøk.