Ungdom mot svart økonomi

Rogaland · 30.oktober 2013

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) gjennomfører klasseromsbesøk.