Ungdom mot svart økonomi

Rogaland · 27.november 2013

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) gjennomfører klasseromsbesøk.