Ungdom mot svart økonomi

Rogaland · 02.desember 2013

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) gjennomfører klasseromsbesøk.