Vårt Lokalsamfunn - Harestad skole

Rogaland · 18.september - 19.september 2014

Vårt lokalsamfunn gjennomføres i samarbeid med Skatt Vest som en del av en nasjonal kampanje for SMSØ.