Alexander deltar på Leder for en dag

Rogaland · 18 sep 2019

Alexander deltar på Leder for en dag

Alexander Hinrichsen (24) er til daglig kokkelærling ved Bekkjarvik Gjestgiveri.

Fremtidens arbeidsplasser skal utvikles av neste generasjons ledere, og 19. september får unge ledertalenter fra hele landet en smakebit på hverdagen som toppleder. 

«Leder for en dag» er et årlig initiativ og arrangeres for 17. gang av Ungt Entreprenørskap og ManpowerGroup. Hensikten er at de unge skal få motivasjon og en sterkere relasjon til arbeidsmarkedet ved å få ta del i en toppleders arbeidshverdag. Torsdag 19. september får 22 av landets mest innovative og løsningsorienterte unge ledertalenter mulighet til å “skygge” hver sin toppleder fra næringsliv, politikk og akademia.

En leder som viser vei

24 år gamle Alexander Hinrichsen er blant de som deltar, og han skal skygge Hege Nilssen fra Utdanningsdirektoratet. Skoleåret 2018/2019 var han daglig leder i Jugo UB fra Karmsund VGS i Haugesund, en ungdomsbedrift som utmerket seg med flere utmerkelser og priser både lokalt og nasjonalt. Alexander ble kåret til årets leder på Entreprenørskapsdagen i mars, fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Rogaland, og juryen omtalte Alexander som en leder som viser vei og gir plass til de ansatte. I dag er han kokkelærling ved Bekkjarvik Gjestgiveri.

- Leder for en dag er spennende og jeg gleder meg til å komme ut fra kjøkkenet, lære noe nytt i Oslo og komme klokere tilbake. Jeg er heldig som får være med Hege Nilssen og bli kjent med henne og hennes kvaliteter som leder i Utdanningsdirektoratet. Å drive ungdomsbedrift på videregående nivå kan ikke måles opp mot å drive en så stor organisasjon som Utdanningsdirektoratet, jeg gleder meg derfor til å få se hvordan det egentlig skal gjøres, sier Alexander.

Fremtiden skapes nå

Forrige skoleår etablerte over nesten 13 000 elever og studenter ungdomsbedrift (videregående skole) eller studentbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap. De 22 lederkandidatene som deltar på «Leder for en dag» er plukket ut på bakgrunn av sine prestasjoner i dette arbeidet. Ut fra deres erfaringer og interesser blir de koblet opp mot en toppleder som de nå får skygge.

- Jeg gleder meg til å vise Alexander Hinrichsen hvordan det er å lede et viktig direktorat, og hva vi i Utdanningsdirektoratet faktisk driver med i løpet av en dag. Jeg har også helt sikker noe å lære av Alexanders perspektiver og refleksjoner, sier Hege Nilssen.

Vi trenger flere innovatører!

Forskning viser at elever som har drevet Ungdomsbedrift har 50% større sannsynlighet for å etablere sin egen bedrift i voksen alder. Elevene skårer også bedre på ferdigheter knyttet til problemløsning, samarbeid og det å ta initiativ. I tillegg er det flere som selv ønsker å bli leder.

- Å drive en ungdomsbedrift er læring i praksis innenfor trygge rammer. Disse elevene og studentene har vist at de har evne til å tenke nytt og skape verdier, noe som er viktig både i offentlig og privat arbeidsliv. Innovatører trengs over alt, og for å bli god må man øve. Derfor er vi veldig glade for at så mange toppledere stiller opp for å gi disse unge kandidatene en smakebit på hva som kreves i arbeidslivet, og for å gi de unge noen tips på veien videre, sier Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Kontaktinformasjon:

Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland: 905 65 978 maria@ue.no

Alexander Hinrichsen, daglig leder Jugo UB: 469 73 128