Skatteetaten og LO tar over undervisningen på Husabø skole i Eigersund

Rogaland · 5 nov 2018

Skatteetaten og LO tar over undervisningen på Husabø skole i Eigersund

Denne uken settes lokalsamfunnet på timeplanen for fjerde- og femteklassinger over hele landet. Gjennom Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn», får elevene større kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer og lærer om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd.

Mandag 5. november og onsdag 7. november tar Ole-Aleksander Greve, Rimle Michelsen, Eivor Einarsen og Inger-Lise Caspers fra Skatteetaten og Anikken Tjøstheim fra LO over undervisningen på Husabø skole. Gjennom økten de gjennomfører, får elevene innblikk i hva det betyr å betale skatt, hva skattepengene går til og hvordan vi fordeler fellesgoder i samfunnet.

-     I fjor var jeg med for første gang inn i en klasse for å undervise i Vårt lokalsamfunn. Det å komme inn i en klasse med 4 og 5 klassinger for å snakke om lokalsamfunnet, skatt og verdiskapning var jeg veldig skeptisk på hvordan skulle fungere og ikke minst engasjere. Men dette var bare helt fantastisk. Opplegget rundt vårt lokalsamfunn er så utrolig bra satt sammen og barna var med fra første stund. Vil tro at det var mange gode diskusjoner rundt middagsbordet den dagen om hva de ønsket at dere by skulle ha og hva skattepengene skal gå til. Gleder meg til å være med igjen dette året, sier Anikken Tjøstheim fra LO.

Forankret i overordnet del av læreplanene
Overordnet del av læreplanene sier at skolen skal legge til rette for tre tverrfaglige temaer, der demokrati og medborgerskap er et av temaene.

   Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Gjennom «Vårt lokalsamfunn» lærer elevene dette på en praktisk måte, og det blir enda mer relevant når vi bruker veiledere fra skatteetaten og SMSØ-samarbeidet, forklarer administrerende direktør Grete I. Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap Norge.

Ungt Entreprenørskap ønsker å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og jobber sammen med SMSØ og Skatteetaten for at barn og ungdom skal få økt kunnskap om skatt, avgifter og økonomistyring.
Fjerde- og femteklasser over hele landet får denne uken besøk av veiledere fra SMSØ-samarbeidet som er kurset av Ungt Entreprenørskap.

SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) er et samarbeid mellom parter i arbeids- og næringslivet og Skatteetaten. SMSØ består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, og jobber forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi på flere områder som forbrukere, offentlige innkjøpere og barn/ungdom.

  

Pressen inviteres til å delta på gjennomføringen i klasserommet, ta kontakt med:

 

Eivor Einarsen, Skatteetaten, Eivor.Einarsen@skatteetaten.no, mob: 977 44 335

Ina Therese Lindvik, Ungt Entreprenørskap Rogaland, ina@ue.no, mob: 413 20 539

Svein Ivar Midbrød, rektor Husabø skole, svein.ivar.midbrod@eigersund.kommune.no