Vinnere Entreprenørskapsdagen 2017

Rogaland · 8 mars 2017

Vinnere Entreprenørskapsdagen 2017

Vinner Beste Ungdomsbedrift 2017 - SAC UB, Hetland videregående skole

Ungdoms- og Elevbedrifter fra hele Rogaland mottok priser under Entreprenørskapsdagen i Stavanger Forum 8. mars. Beste Ungdomsbedrift ble SAC UB fra Hetland videregående skole og beste Elevbedrift ble Happy Mat EB fra Bryne ungdomsskole. Her er alle vinnerne og juryens begrunnelser: 

 

Beste Logo

Vinner eksternt utviklet logo: TABU UB – St. Svithun videregående skole
Tabu UB har med sin logo klart å skape et symbol for bedriften sin som gir et hipt, kult uttrykk og som er med på å gjøre identiteten til bedriften relaterbar også for unge. Med denne symbolbaserte logoen har de klart å skape en identitet som alene er med og driver salg. Logoen er gjennomtenkt og identifiserbar på mange flater og i flere formater og fungerer på trykk så vel som digitalt. Den er tilpasset kundegruppen og støtter samtidig opp om businessplanen. Dette er en god, ikonisk logo som vil kunne leve lenge.

Vinner internt utviklet logo: Steadycup UB – Vardafjell videregående skole
Denne logoen har en moderne fremtoning med rene linjer som bidrar til et tidløst design. Den appellerer til målgruppen og virker på flere flater. Den tekstbaserte logoen blir presentert i sammenheng med slagordet «hold steady». Dette fremstår som et gjennomtenkt og tydelig konsept. Logoen er forklarende og det er liten tvil om hva selskapet driver med. Den har et ikonisk element i midten av logoen som kan brukes i mange sammenhenger som et komplementært element til logo og slagord. Det eneste tydelige forbedringspotensialet er at logoen fort blir mindre lesbar når den forminskes veldig.

 

Beste kundeopplevelse på nett

1.plass: Identify UB – Akademiet videregående skole Sandnes
https://www.identifynorge.no/

Vinnerens nettside har et rent og tydelig visuelt uttrykk og får tydelig fram både tjenester og målgruppe. Som kunde vet du med en gang hva du kan forvente. Nettsiden har en god presentasjon av bedriftens produkter og priser. Juryen savner en tydeligere "call to action" på tjenestesider, for å sette kunden i kontakt med bedriften. Sidene burde også vært bedre tilpasset mobile enheter.

Av alle bidragene skiller nettsidene til denne bedriften seg merkbart ut og hadde det mest troverdige uttrykket. Sidene var enkle å navigere og hadde et fint og simpelt design som treffer målgruppen.

2.plass: Unum UB – Hetland videregående skole
http://unumub.no/

Nettsidene til andreplassen gir et veldig godt førsteinntrykk og framstår som rene og moderne. Det er gode og tydelige handlings-punkter på landingssiden og menyen er logisk.

Sidene faller bak på grunn av en uferdig kundeopplevelse, med blanding av norsk og engelsk, visuelt støy og for mange steg for å gjennomføre en transaksjon når det kun er et produkt som selges.

Andreplassens nettsider hadde i midlertid de beste mobiltilpassede sidene av alle de innsendte bidragene.

Beste markedsføring

1.plass: SAC UB – Hetland videregående skole

2.plass: StayDry UB – Dalane videregående skole

Beste forretningsplan

1. plass: SAC UB – Hetland videregående skole

 • Solid og velformulert forretningsplan
 • Eget gjennomtenkt produkt
 • Ambisiøse mål, men likevel troverdig
 • Evner å bruke nettverk og underleverandører
 • Ønsker å satse videre og vil kunne lykkes med det
 • Dedikert og troverdig team
 • Rett og slett best

2.plass: Footwool UB – Hetland videregående skole

 • Solid og velformulert forretningsplan
 • De har klart å finne kunder med et reelt udekket behov
 • De har et egenutviklet produkt som juryen mener er det mest innovative i konkurransen
 • Fremdriftsplanen er detaljert og realistisk og vil være et nyttig verktøy for at de lykkes
 • Ønsker å satse vider og vil kunne lykkes med det

Hederlig omtale: Amelle UB

Beste IA-bedrift

1. plass: Amelle UB – Hetland videregående skole
Vinneren av årets førstepremie er et glimrende eksempel på godt IA-arbeid. De har laget en god og konkret handlingsplan, med HMS-tenkning som fundament. Gjennom systematisk arbeid og god oppgavefordeling har de gått fra å være ukjente for hverandre til å bli en sammensveiset gjeng med sterkt eierskap til sitt felles prosjekt. De har lavt fravær og viser eksempler på forebyggende tilrettelegging. De har lagt til rette for mestring gjennom å snakke om sine ulikheter. Feiring av suksesser og milepæler har også bidratt til høy trivsel og godt samhold. 

2. plass: Steady Cup UB – Vardafjell videregående skole
2. premien går til en bedrift som legger stor vekt på trivsel og inkludering i arbeidsmiljøet.  De ser at god trivsel fører til at folk gleder seg til å gå på jobb, og alle gjør sitt beste. De har rutiner for fravær, og har lavt fravær.  De har også jobbet med å lytte til hverandre, og framheve styrkene til hverandre.  De har klart å snu en situasjon med dårlig kommunikasjon og samarbeid ved å innføre en regel om at alle må spørre om hjelp, dersom det er noe de ikke forstår.  Resultatet er bedre samarbeid og bedre kompetanse. 

3. plass: Blitz UB – Lundeneset videregående skole
3. premien går til en bedrift som har utviklet gode rutiner og systemer for IA-arbeidet.  De har laget en IA-plan for hele UB-året, med bl.a. ressursoversikt, månedsrapport, individuell avtale når folk er sjuke, medarbeidersamtale, rutine for sjukefravær og fraværsregistrering osv.  Dette gir forutsigbarhet for de ansatte.  De gjennomfører skriftlig trivselsundersøkelse.  Denne følges opp av en medarbeidersamtale.  De legger vekt på åpenhet og involvering.  Dersom noen er umotiverte, vil daglig leder snakke med de og bry seg.  Resultatet er lite krangling og konflikter, lavt fravær, god trivsel og gode tilbakemeldinger fra kundene.

 

Beste EWB

Vinner: Stay Dry UB - Dalane videregående skole

Beste Reklamefilm

1.plass: FåJobb UB –St. Svithun videregående skole

2. plass: SaHam UB – Lundeneset videregående skole

Hederlig omtale

NoStress, Collex -
Kvante Media – høy teknisk gjennomført produksjon

Beste utstilling

Vinner: HyggeBrygg UB – Karmsund videregående skole

Vinner har laget et godt konsept på stand, som står i samsvar med produktet som skal selges. God utnyttelse av areal og brukt mange ulike virkemidler som lys og lyd for å forsterke stemningen. Oppleves som innbydende, med helhetlig design og gjennomført med rekvisita.

Beste salgs- og servicebedrift

Vinner: SAC UB – Hetland videregående skole

 

Beste regnskap

1.plass: KIT UB – Dalane videregående skole

KIT har en god og ryddig regnskapsdokumentasjon. De har vist å håndtere ulike betalingsmåter på en god måte. KIT har også en fin resultat og balanseoppstilling.

2.plass: Amelle UB – Hetland videregående skole

Amelle har en veldig god og ryddig regnskapsperm. Bidragene var godt dokumentert, med grundige avstemninger på bank, kasse og varetelling.

 

Beste sosiale entreprenør

1. plass: Xtinct UB – Hetland videregående skole

Supert design på produktet, logo og digitale flater. Enkelt å forstå den sosiale effekten. Engasjerte medarbeidere med gjennomføringskraft. Et produkt som lett kan utvides. En kunde kan gjøre mange kjøp, som er viktig for å overleve økonomisk.

2. plass: Tabu UB – St. Svithun videregående skole

Flott stand og dyktige medarbeidere. Et produkt som ser bra ut, i tillegg bringer det tabuer frem i lyset. Den sosiale effekten er godt innarbeidet i merkevaren.

 

Prisen for største verdiskapingspotensial

1.plass: SAC UB – Hetland videregående skole

2.plass: KiT UB – Dalane videregående skole

 

Beste yrkesfaglige bedrift

1.plass: Sansen UB – Haugaland videregående skole

 • Viste en yrkesstolthet
 • Produkt med mening og historie
 • Lav produksjonskostnad
 • Klare roller innad i gruppen
 • Enkelt og genialt
 • Innbydende og kreativt – helhetlig
 • I tiden

 2.plass: HyggeBrygg UB – Karmsund videregående skole

 • Genialt og i-tiden produkt
 • Spennende smaker
 • Yrkesstolthet og kunnskapsrike
 • God plan for fremtiden til produktet
 • Helhetsinntrykket er godt gjennomført

 

Lyses pris for Beste innovative produkt

Vinner: Jamii UB – Akademiet videregående skole Sandnes

Vinneren adresserer 2 av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Innovasjonen ligger i kategorien sosialt entreprenørskap. Produktet fremstår som svært gjennomtenkt og helheten omfatter alt fra selskapsnavn, produktnavn og innholdet.

Produktet stimulerer til gode opplevelser og relasjoner både mellom barn og voksne og mellom barn. Jamii UB har gjennomført prøve salg både mot barnehager og bokhandlere og har derfor flere markeder å gå i. Boken produseres både

Gastronomiprisen

Vinner: Taste it up UB – Karmsund videregående skole

Behovet for produktet er stort i et marked med saltproppede krydderblandinger. Produktkvaliteten er svært god og råvareblandingen er utmerket. Tanken bak lys og luft-tette beholdere er god, men designmessig har emballasjen en lang vei å gå. Vi ser frem til å se produktene tilgjengelig i butikk.

 

Beste Ungdomsbedrift

Vinner: SAC UB – Hetland videregående skole

Juryen i år har bestått av;

Anja Berggaard Endresen, Rogaland Fylkeskommune

Geir Høyland, IKM Gruppen

Margrete Vika, Skagen Fondene

Ragnhild Espeland, Innovasjon Norge

Ola Nestaas, Gassco

Thor-Christian Haugland, SpareBank 1 SR-Bank

Gratulerer med dagen, først og fremst til alle kvinner her i dag. Dernest til alle dere som har representert de mange spennende ungdomsbedriftene og alle dere som har heiet på kompiser og venninner. Det dere har jobbet med i de ulike ungdomsbedriftene er langt viktigere enn bare det å vinne en eventuell pris her i dag. Betydningen av hver og en av deres innsats har stor samfunnsmessig betydning. Takk !

Juryen er mektig imponert over nivået på det årets ungdomsbedrifter har fått til, og ikke minst hva de står for og hva de ønsker å utrette. Vi har lest 29 svært grundige forretningsplaner som er omfattende og ikke minst godt skrevet. På vegne av regionen føler vi oss trygge på at vi fortsatt står foran mange gode og robuste vekstår, her på Sør- og Vestlandet.

Så til selve toppsjiktet. Ikke lett å skille noen fra de andre. Likevel. Vi avdekket 3 kandidater som har gjort noe annerledes enn de andre, og disse har gjort det juryen mener et det mest riktige. De har både avdekket et behov i markedet og sørget for å utvikle en ide som dekker dette behovet, fra A til Å. Fra prototype til produksjon, til innpakning og markedsføring og ikke minst har de hatt fokus på å skape en sunn organisasjon. De har med andre ord tenkt helhetlig, og i tillegg fått solgt sine produkt. Disse 4 måtte juryen ha en ekstra runde med for å kunne velge nummer 1.

Årets vinner, mener juryen, har gjort absolutt alt rett - så langt. De har identifisert et behov, faktisk flere behov. Funnet løsning på både det ene behovet og det andre behovet - og samlet dette i et produkt. Fra prototype til endelig produkt gjennom gode og solide prosesser. De har gjennomført markedsundersøkelser og de har laget kampanjer og utviklet gode salgsløsninger. De har imponert årets jury.

Årets ungdomsbedrift er SAC UB.

Alumnis lederskapspris

Alumnis lederskapspris for 2017 går til Ida Samira Øglend.

Vinnere Elevbedrift

Beste Utstilling

1. plass: Eplehagen EB – Bryne ungdomsskole

Utstillingen var helhetlig og veldig god. Alle gikk med uniform. Bedriften og utstillingen fanget oppmerksomheten vår. Gav oss god informasjon. Alt i alt en svært god utstilling.

2. plass: Candy Hearts EB – Orstad skole

Helhetlig utstilling, mye bra. Ryddig og fin. De fleste hadde uniform. Gav oss god informasjon.

3. plass: Happy Mat EB – Bryne ungdomsskole

Ganske så helhetlig utstilling, savnet uniform. Ryddig og fin, gode kontraster. God informasjon, savnet brosjyrer.

Beste Logo

1.plass: Smøreteamet EB – Samfundets skole Egersund

2. plass: Beauty and Care EB – Smiodden skole

3. plass: Tre60 smått og godt EB - Frøyland ungdomsskule

Beste salgsteam

1. plass: Eplehagen EB – Bryne ungdomsskole

Teamet viste en veldig god og gjennomført innsats på presentasjon av produktet, salgstalemåte, produktkunnskap og lagånd! Imponerende totalpresentasjon av produktet.

2. plass: Happy Mat EB – Bryne ungdomsskole

Veldig bra produkt og produktkunnskap. Lekkert design og fantastiske smaker.

3. plass: ChillPartners EB – Håvåsen skole

Veldig imponerende salgsteknikk og produktpresentasjon. En spesiell evne til å skape begeistring for produktet. Bra team spirit.

Kreativitetsprisen: 

1. plass: Happy Mat EB - Bryne ungdomsskole

Førsteplassen skiller seg ut med første øyekast, ved at de har tenkt nytt og kreativt når det kommer til smak. Med nye kreative kombinasjoner som vi ikke har smakt før, viser at de har tenkt fremover og nytt. Gruppen har tatt stort eierskap til produktet, alt er lokalt dyrket og produsert. De har inkludert alle målgrupper og har et ønske om at alle skal finne noe de liker. Dette mener juryen at de har lykkes med. 

2. plass: Kritt 2.0 - Tastaveden skole

Andreplassen er nytenkende, de så et behov og gjorde noe med det. De har designet et produkt som gjør skolehverdagen lettere både for elev og lærere. Dette er et produkt vi i juryen har stor tro på kan ha et potensiale også utenfor skolen. 

3. DogOutlet - Tastaveden skole

Produktet er laget med kjærlighet, dette er noe som merkes med en gang. Dette er produkter viser i seg selv stor kreativitet, ved bruk av gjenbruk og jentenes eget design. Produktene kan brukes av både stor og liten hund. Godt kreativt arbeid. 

Beste Elevbedrift
Vinner: Happy Mat EB – Bryne ungdomsskole

God design og nye smaker. God forretningside. Nyskapende smaker! Veldig bra! 

Kontakt Jan Erik Jacobsen, Ungt Entreprenørskap Rogaland, 970 98 680