Vinnere Entreprenørskapsdagen 2018

Rogaland · 7 mars 2018

Vinnere Entreprenørskapsdagen 2018

Ungdomsbedrifter fra hele Rogaland mottok priser under Entreprenørskapsdagen i Forum Expo 7. mars 2018. Beste ungdomsbedrift ble Noisse UB fra Dalane videregående skole. Her er alle vinnerne og juryens begrunnelser:

Alumnis lederskapspris

Vinner: Kristoffer Refsnes Bjordal

 

Beste markedsføring

1.   plass Aksept UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Aksept UB har valgt å bruke mange markedskanaler. Samtlige av markedskanalene virker gjennomtenkte og virkemidlene kunne like gjerne vært valgt ut av et reklamebyrå.

Tankegodset til Aksept UB virker å være erfarent, men allikevel inn i tiden. Den logiske begrunnelsen for hvorfor man velger de ulike kanalene som for eksempel nettside er meget bra. Bedriften har gjennomført mange av aktivitetene og vist at man forstår markedsføringen.

Imponert over Snapchat kampanjen som bedriften kjørte under fagdagen på Hetland. Markedsføringen er realistisk og tett knyttet opp til hvordan markedsføringen ville vært kjørt fra en proff markedsføringspartner.

2.   plass Noisse UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Andreplassen i kategorien Beste Markedsføring har gjennomført et sterkt forarbeid og satt seg gode og realistiske mål. De har utført markedsundersøkelse for å kartlegge potensielle målgrupper og prising av produktet. På bakgrunn av denne innsikten har andreplassen gitt seg selv gode forutsetninger for valg av kanaler og bruken av disse i kommunikasjonen ut til kunder.

3.   plass Reposé UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Reposé har gjort grundig forarbeid for å bli kjent med behovene til målgruppen for produktet sitt, og har også bevisst brukt undersøkelsen som merkevarebygging. De har samarbeidet med profilerte bedrifter, som er svært relevante for målgruppen, og har gjennomført salg og markedsføring på en måte som sikrer at de når ut til folk som er aktuelle kunder. De har brukt flere ulike markedsføringskanaler, og tilpasset budskapet etter kanalen. Bedriften har gjennomført en rekke varierte markedsførings- og salgstiltak, og vært flinke til å bruke innspill fra kunder og samarbeidspartnere til å tilpasse produktet og markedsføringen sin.

 

Beste kundeopplevelse på nett

1.   plass Fru. Melk UB – Akademiet videregående skole Sandnes

Begrunnelse:

Man forstår med en gang hvilket produkt Fru Melk ønsker å selge. De fremstår som dedikerte og seriøse. Målgruppen er stor og vi tror de klarer å nå disse på en god måte både via nettsted og sosiale medier. Smart og viktig konsept. Godt jobba!

2.   plass Aksept UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Viktig tema som engasjerer mange - oss inkludert. Vi lar oss begeistre av presentasjonen på nettstedet og engasjementet de fremviser i sosiale medier. De har vært i media, hvilket øker troverdigheten til prosjektet.

3.   plass Fjølå UB – Lundeneset videregående skole

Begrunnelse:

Vi får en god følelse når vi besøker deres Instagram-profil. Proffe bilder gir oss lyst til å bestille produktet umiddelbart. Mobilspillet er enkelt, men morsomt og understreker hvor godt produktet skal tåle oppvaskmaskinen. Positivt at de også er oppført i Google Min Bedrift.

 

Beste forretningsplan

 1.   plass Hook It UB – Strand videregående skole

Begrunnelse:

Vinneren av prisen for beste forretningsplan har synliggjort hva hensikten med bedriften er. De skal løse et reelt problem, de har utarbeidet et unikt produkt. De har analysert hvem som har dette problemet og de har snakket med flere som har samme problemet. De har lyttet til kunder og jobbet videre med produktutvikling i samarbeid med leverandør og justert produktet deretter. Underveis har de drøftet patent og slått det i fra seg. Det er læring i en slik prosess også.

De har beskrevet godt de punktene som skal være i en forretningsplan, beskrivelsen var kort, konkret, konsis samt overbevisende. De har utført flere kreative tiltak som beskrives i planen hvor man merker at her er det en gruppe med ansatte som har fått pasjon for sin etablering. De har vært flinke til å bruke sitt nettverk, og sitt nettverks nettverk. De har lyttet til mange og gjort noe med rådene de har fått. Vi som må lese mange planer liker at de er kort, konkret og konsis. Men best av alt var kombinasjon av at de gjennom salg av et unikt produkt faktisk skal tjene penger. Hvordan skal en bedrift overleve i lengden hvis det ikke tjener penger?
Budsjettet viser et overskudd som skal brukes til lønn.
Det er slikt det er i den reelle verden, man ønsker å tjene penger når man starter en bedrift.

2.   plass Visível UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Andre prisen for beste forretningsplan går til en bedrift som hadde en bra forretningsplan, alle elementer lett leselig og oversiktlig. De har skjønt at for å drive butikk kan det være lurt å selge til mange og med en god margin.
De har sjekket godt hva marked vil ha og har alliert seg med mange gode hjelpere. De har også vært flink til å samarbeide med leverandørene. Så har de klart å levere flere produkter noe som gjør dem mindre sårbar.
Planen til andre prisvinneren har en ekstra dimensjon som vi likte veldig godt, nemlig en flott visuell profil i footeren av selve planen. Den gjenspeilet produktet på en god måte, det er bra for branding.

 3.   plass Fjølå UB – Lundeneset videregående skole

Begrunnelse:

Vinneren av tredje prisen for beste forretningsplan har gjort en grundig jobb. Alle elementer som vi ønsker i en slik plan er belyst. Planen oppleves som tydelig og gjennomarbeidet. Vi ser hva de ønsker med bedriften sin og hvordan de har planlagt dette. Teksten er lett å lese. Produktet er godt beskrevet og visualisert.
De har utviklet et originalt, miljøvennlig og holdbart produkt som kan brukes av mange, så salgspotensialet er stort. De har brukt mange eksterne ressurser og vært flinke til å bruke sitt nettverk. Vi opplevde når vi leste planen, som inneholdt også et herlig bilde av de ansatte, at det står en gruppe mennesker bak som hadde det artig med sin etablering. Pasjon for bade produktet og etableringen var tilstede.

 

Beste IA-bedrift

Vinnere nordfylket

 1.   plass Fjølå UB – Lundeneset videregående skole

Begrunnelse:

Førstepremien går til en bedrift hvor utvikling av produktet og HMS og utvikling av arbeidsmiljøet har gått hånd i hånd. De gjennomfører medarbeidersamtale hver 4. uke. Målet er at ansatte skal være engasjerte, produktive og ha godt humør. Her har de fokus på fordeling av arbeidsmengde, om arbeidsoppgavene er greie, og at alle blir hørt og sett, og forstår hva som skjer. Det er tett dialog mellom leder og ansatte, med samarbeidspartnerne og med kundene. Målet er at de skal opptre profesjonelt, og være mottakelige for læring. Opplæring i oppgavene er viktig for å gi mestring, og for å unngå skader og feil. Det utarbeides opplæringsattest, som viser hva de har lært i sammenheng med produksjonen, og hvordan oppgavene utføres. Problemer blir tatt fatt i tidlig, for å bli løst. Det er lavt sykefravær, og rutine med kontakt og oppfølging ved fravær.

2.   plass Njord UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Andrepremien går til en bedrift som har jobbet godt med inkluderende arbeidsliv for å utvikle de ansatte og bedriften. Mestring og utvikling står sentralt. De har stort fokus på å inkludere alle i bedriften, og sørge for at alle blir hørt. Dersom det oppstår et problem, tar de det opp med daglig leder. De fordeler oppgavene før oppdraget starter. Her bruker de hverandres styrker når det gjelder interesser og ferdigheter. De som blir først ferdig med oppgavene hjelper de andre. Alle i bedriften har et ansvar for å bli bedre og å utvikle seg. Derfor er det viktig med tilbakemeldinger, gi rom for uenigheter og kunne tåle kritikk. De skal være trygge på å kunne spørre om råd og hjelp. De har lite fravær, og rutine for sykefraværsoppfølging, med dialog og fordeling av arbeidsoppgavene når noen er hjemme.

Vinnere sørfylket

 1.   plass Noisse UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Årets førstepremie for sørfylket går til en bedrift som fortjener toppkarakter på både systematikk og gjennomføring. De har i sin handlingsplan beskrevet hvordan de vil drive sin virksomhet når det gjelder trivsel & samspill, kommunikasjon, samarbeid, konflikthåndtering og mestring. Alle ansatte har vært involvert i utarbeiding og gjennomføring av IA-målene, noe som har gitt godt samhold og sterkt eierskap til bedriften. Bedriften har fått prøvd seg på å balansere rollene som venner, kolleger og leder. På sine møtearenaer har de tatt opp saker før de har blitt problematiske og de fremstår i dag som en velfungerende enhet preget av trygghet og trivsel.

2.   plass Hook It UB – Strand videregående skole

Begrunnelse:

Andrepremien for sørfylket går til en liten bedrift med et innovativt produkt. Bedriften merket tidlig at ulik personlig stil kunne bli en utfordring for dem. Gjennom refleksjon og gode møter, klarte de dreie ulikhetene til å bli en viktig ressurs for virksomheten. Bedriften har i sin handlingsplan lagt opp til ukentlige møter, hvor trivsel og arbeidsfordeling er viktige tema. De har vært gode på å forebygge skader og har vært gode på tilrettelegging og jobbrotasjon. Bedriften har hatt minimalt sykefravær og er opptatt av å feire suksesser og milepæler for å styrke motivasjonen og samholdet i gruppa.

 

Beste EWB

Vinner: Noisse UB  - Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Ungdomsbedriften som vinner, har laget en attraktiv profil på EwB-nettsidene med en god beskrivelse av forretningsideen, utfyllende kontaktinformasjon og bilder som illustrerer produktet i bruk. Bedriften har innledet et Joint Venture (samarbeid) med en svensk ungdomsbedrift, og skal også innlemme en islandsk ungdomsbedrift i samarbeidet. Elevene har fått til mye på veldig kort tid, de har møttes både på Island og i Norge, og skal møtes igjen i Sverige i mars.

Juryen lot seg imponere over elevenes miljøengasjement og refleksjoner rundt hva de har lært av å samarbeide med elever i andre land. Den soleklare vinneren av EWB-prisen 2018 er Noisse UB!

 

Prisen for største verdiskapingspotensiale

1.   plass Noisse UB – Dalane videregående skole
2.   plass Hook It UB – Strand videregående skole
3.   plass Aksept UB – Hetland videregående skole

 

Beste sosiale entreprenør

 1.   plass: Noisse UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Forsøpling av havet er en av vår tids største utfordringer både lokalt og globalt. Denne UB har som mål å øke bevisstheten rundt dette. Fiskeavfall forsøpler havet, mens viderefordeling reduserer det. Denne UB lager produkter av fiskeskinn på en bærekraftig måte. Et av produktene er et armbånd av fiskeskinn som skal øke bevisstheten rundt havets sårbarhet. En del av overskuddet går til Nordic Ocean Watch.

2.   plass Aksept UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Manglende respekt for og inkludering av de som er annerledes er en stor utfordring i samfunnet. Denne UB tar tak i bruken av skjellsord som refererer til seksualisering, og setter fokus på faren og konsekvensen ved dette.

3.   plass TRES UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Produksjon og bruk av plast er et stort miljøproblem som denne UB har tatt fatt i. Handleposer i plast utgjør en stor del av dette problemet. Med sitt produkt gjør de det enklere å alltid ha med seg handlenett over alt.

 

Beste regnskap

 1.   plass Noas UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

God kontroll. Grundig og oversiktlig dokumentasjon. Viser god regnskapsforståelse.

2.   plass Noisse UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Har god kontroll på bilagene, noe som gjør det enkelt å kontrollere regnskapet. I all hovedsak et godt regnskap. Hvis de hadde hatt full kontroll på gjelden kunne bedriften kommet enda høyere.

3.   plass Reflec UB – Lundeneset videregående skole

Begrunnelse:

Greit og oversiktlig regnskap. Har jobbet godt med regnskapet.

 

Gastronomiprisen

 1.   plass Njord UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Denne bedriften har et kult innovativt produkt, som er nytenkende. Produktet og standen henger godt sammen. Meget godt emballert produkt. Stå på videre!

2.  plass Sanus UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Veldig nyskapende produkt, juryen savner med personlighet i bedriften. Gode produkt. Oppsiktsvekkende emballasje. Bedriften stiller med flott stand og godt helhetlig inntrykk.

3.   plass Tasty Meat UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Bedriften har gode produkter, fine innpakninger og fin stand. God kunnskap om produktene. Bedriften tar miljø på alvor, og bruker produkter som ellers ville blitt kassert. Og bedriftsøkonomi her! Kunne vært mer nyskapende.

 

Storebrands Bærekraftpris

1.   plass Noisse UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Det preparerte fiskeskinnet har et tiltalende utseende, og  kan brukes i mange produkter (vesker, belter, tilbehør, klær). Det kan i noen tilfeller erstatte  andre, mindre bærekraftige produkter, spesielt plast. Slik ønsker de både å fokusere på problemet med plastforurensning i havet, samtidig som produktet kan redusere bruk av plast. I tillegg går en andel av fortjenesten til Nordic Ocean Watch.

Forretningsideen er god; å lage et billig og salgbart produkt for å få vist fram materialet.

Bedriften har bevisst vurdert bærekraft ved:

 • Råvaren (biprodukt /avfall fra annen produksjon)
 • Kjemikaliebruk
 • Energikilde ved produksjon
 • Transport
 • Ferdig produkt (erstatter mindre bærekraftige alternativ)
 • Produktet markedsføres som et miljøprodukt, og de refererer konkret til tre av FN’s bærekraftsmål i sin presentasjon

2.   plass Hook It UB – Strand videregående skole

Begrunnelse:

Produktet vil forhindre forsøpling forårsaket av løse lokk på avfallsbeholder. Lokket festes med en enkel krok. Produktet løser på enkel måte et kjent problem med avfallshåndtering, og er utviklet i samarbeid med relevante aktører. I tillegg til å løse et forsøplingsproblem, vil produktet bevisstgjøre brukerne på mengdene avfall de produserer og putter i dunken, og forhindre at vann (regn) øker vekten på dunken.

Bedriften har bevist vurdert bærekraft ved:

 • Funksjonen til produktet
 • Material
 • Transport
 • Gjenvinning
 • Produktet markedsføres som et miljøprodukt, og de referer til et relevant bærekraftsmål i sin presentasjon.

3.   plass Sanus UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Sanus produserer kraft laget av restprodukt fra kjøttproduksjon.  Kraftene lanseres både som råvare til matlaging, og som leskedrikk med det treffende navet «Kraftfull».  Det er et helsemessig gunstig produkt, som kan erstatte andre mindre bærekraftige (helsemessig) produkter.

Bedriften har bevist vurdert bærekraften ved:

 • Råvaren
 • Helsemessige fordeler
 • Forskning viser at det er en sammenheng mellom sykdommer og  maten vi spiser. Dette har Sanus fokusert på i sitt produkt og sin markedsføring. Økt bevissthet mellom kosthold og helse.
 • Produktet markedsføres som et helsemessig bra produkt, samt et gjenvunnet produkt, og de refererer til et relevant bærekraftsmål.

 

Beste yrkesfaglige bedrift

Vinner: Sanus UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Gjennomtenkt og bra produkt. Bedriften har videreutviklet og modernisert et godt, gammelt basisprodukt. God kunnskap og flott engasjement blant elevene. Alle presenterte produktet med en storhet for faget.

 

Lyses innovasjonspris

Vinner: Reflec UB – Lundeneset videregående skole

Begrunnelse:

Jobbet målrettet med produktet. Tenkt på funksjon og design. Gjennomtenkt, god research, løser et behov. God prosess, fremstår som troverdige. Solid presentasjon. Salgbart, god forretningsidé. Alt i alt en soleklar vinner. Vi er imponerte!

 

Beste salgs- og servicebedrift

1.   plass Drink Safe UB – Akademiet videregående skole Sandnes

Begrunnelse:

Denne bedrift har salg i ”genene sine”. De har et enormt engasjement for sitt produkt, som gjorde at hele juryen var enstemte. De ønsker å gjør en forskjell i fremtiden. De hadde testet ut og gjort masse undersøkelser for at produkt kan tas rett ut i markedet. De var på offensiven, de var i sin egen klasse, simply the best!

2.   plass Fuse UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Svært gode på service og imøtekommende. Særdeles god produkt kunnskap. Bruker storytelling i sin pitch til oss. Veldig på offensiven i et passe trykk som gjorde at vi ble interessert i å høre mer om dem.

3.   plass Reposé UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Bedriften har veldig god produktkunnskap. De har stor grad av service i bedrift. De har gjort gode markedsundersøkelser. De var fremoverlent, proaktive og hadde et ”øye for salg”.

 

Beste utstilling

 1.   plass Street Food UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Vinneren har skapt et miljø som gjenspeiler veldig godt produktet de selger. Gjennomført med god utnyttelse av stand, detaljert og innbydende. God samspill i gruppa, gode kunnskaper og godt sluttprodukt.

2.  plass Aquila UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Ren og stilmessig uttrykk, men tydelig profil som passer godt til produktet. Kunnskapsrik og entusiastisk selger som viser stort engasjement for produktet. Få, men effektive virkemidler. Jury ønsker at produktet blir enda mer synliggjort på stand.

3.  plass Njord UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Godt helhetlig inntrykk som gjenspeiler produktet. Gjennomført stand, med mange spennende detaljer. Gode produktkunnskaper og informasjon om bruksområder. Juryen savner tydeligere plassering av logo.

 

Beste samarbeid med næringslivet

 1.   plass Noisse UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Første plass skiller seg klart ut. De viser et utstrakt samarbeide mot et bredt næringsliv, og bruker regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. De har benyttet seg av smart samarbeid mot næringsliv fra oppstart til der de står i dag.

2.   plass Fjølå UB – Lundeneset videregående skole

Begrunnelse:

Bedriften på andreplass imponerte oss. De har klart å utvide en idé til å vokse gjennom lokalt samarbeid. De har vært proaktive og gått bredt ut i forhold til samarbeidspartnere ut fra alle behov. De har opplevd motgang, men stått på videre og har lykkes i dag. De har nå avtaler der de kan selge produktet sitt.

3.   plass Reposé UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Denne bedriften har gått bredt ut mot det etablerte næringsliv. De har vært smarte og tatt kontakt med store, etablerte firma for tidlig å avklare behov i markedet. Her er også benyttet nettverk inn mot oppstartsmiljøet for hjelp i tidlig fase av utvikling av bedriften.

 

Beste ungdomsbedrift

Vinner: Noisse UB – Dalane videregående skole

 

Wildcard

Vinner: Hook It UB - Strand videregående skole