Samarbeidspartnere

Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap står i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Dette samspillet mellom de ulike samfunnsaktørene er det unike med Ungt Entreprenørskap.

  • UEs samarbeidspartnere får en unik mulighet til å komme i dialog med målgruppen elever/studenter.
  • Samarbeid med UE gir virksomheten mulighet til å vise unge hvilke spennende jobbmuligheter som ligger i bransjen generelt og i virksomheten spesielt.
  • UE skaper arenaer hvor de ansatte får dele sin spesielle kompetanse og erfaring med de unge, og dermed være gode rollemodeller .
  • Ved å samarbeide med UE bidrar virksomheten til å gi unge kunnskap for framtiden .
  • UEs samarbeidspartnere juryerer og deler ut priser på lokale messer - arenaer som er gode utstillingsvinduer for samarbeidet.