Elevbedriftsmesse Naustdal

Sogn og Fjordane · 20.mars 2014

Årets Elevbedriftsmesse for Sunnfjordregionen går av stabelen torsdag 20 mars i Naustdalshallen i Naustdal. Her vil dei ulike elevbedriftene stå på stand og tevle i ulike klassar. Her blir foredrag av ungdomsbedrifter og andre.

Program og informasjon kan du laste ned i arkfana under.

Arrangementet er ope for publikum frå kl 10.30 og vi ynskjer alle som vil ta turen innom hjarteleg velkomne.

09.00 – 10.00          

Registrering og klargjering av stand på  messeområdet.
Stand vil bli tildelt ved registrering av bedrifta.
 

10.00- 10.30          

Opning av Elevbedriftsmessa 2014.

10.30                     

Utstillingane opnar.

Kantina opnar. Det vert høve til å kjøpe enkel lunsj.

Nistepakke er lov å ta med.

Rebusløype og Quiz startar. Frist for innlevering er kl. 12.30.

11.00                      

Inspirasjonsforedag

Internasjonalisering v/Morgan Stavøstrand  og elevar som deltek 

på UE sin internasjonale gründercamp.

Ungdomsbedrift (ikkje klar enno)

Stian Grimseth – 10 gonger kongepokalvinnar og 2 gangar

Europameister i vektløfting.

                               

12.00                       

Inspirasjonsforedag

Internasjonalisering v/Morgan Stavøstrand  og elevar som deltek 

på UE sin internasjonale gründercamp.

Ungdomsbedrift (ikkje klar enno)

Stian Grimseth – 10 gonger kongepokalvinnar og 2 gangar

Europameister i vektløfting.

                                

13.00                      

Utstillingane stengjer. Alle er ansvarleg for å rydde sine standar.

 

13.00 – 13.15          

Kåring av vinnarar i dei ulike klassane.

Trekking av premiar på Rebusløype og quiz.

 

Vel heim!                                        

 

           

* Vi tek atterhald om evt. endringar i programmet.

 

For og sjå program og følgje med på eventuelle endringar: