Entreprenørskapsveke i Luster

Sogn og Fjordane · 02.april - 05.april 2013

I veke 14 skal Luster kommune gjennomføre ei heil veke med entreprenørskap for elevar i ungdomsskulen. Elevane skal ha ulike aktivitetar, m.a besøke lokalt næringsliv, og dei skal gjennomføre gründercamp saman med Ungt Entreprenørskap.