Etablerardag på Høgskulen i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane · 31.mars 2014

Kurs i etablering av studentbedrift for studentar på lærarutdanning, friuftsliv og idrett. 

Program for dagen : 

Tidsramme : 09.15 – 12.15

Rom : Kantina i Guridalsbygget

09.15 - 09.45 : Kreativitet og kreative prosessar v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

09.45 - 12.15 : Introduksjon til øvinga «Etablering av eiga verksemd»

09.45 - 10.15 : Utvikling av forretningsidé – jobbing i grupper

10.15 - 11.30 : Utvikling av forretningsplan og dei ulike delane i oppgåva

11.30 - 12.15 : Presentasjon og tilbakemelding gruppevis