Fagnettverk i entreprenørskap

Sogn og Fjordane · 17.oktober 2013

Målgruppe : Engasjerte lærarar og skuleleiarar på alle nivå frå barneskule til og med vg. skule

Program

08.45 – 09.10 Oppmøte og kaffi

09.10 – 09.20 Entreprenørskap som verktøy for utvikling
Jan Geir Solheim, ordførar i Lærdal

09.20 – 09.30 Samhandling mellom næringsliv og skule
Arve Tokvam, næringssjef i Lærdal

09.30 – 10.15 Nytt frå Ungt Entreprenørskap
Jørn Helgheim og Holger Aasen
- Kommunale planar for entreprenørskap
- Fylkesdekkjande tilbod til alle elevar frå 1. til 13. klasse

10.15 – 10.30 Kaffi og beinstrekk

10.30 – 11.30 Den femte grunnleggjande ferdigheita: Digital kompetanse og entreprenøriell bruk av IKT som verktøy
Terje Torsheim, digital innovatør Hafstad vg skule, Førde

11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 12.45 Frå elevbedrifter til gründercamp. Presentasjon og erfaringsutveksling
- Luster ungdomsskule, ved rektor Odd Bukve
- Sagatun skule, ved inspektør Sveinung Alværn

13.00 – 15.00 Erfaringsutveksling med fokus på verktøy og metodar

Ordstyrarar Claus Røynesdal og Holger Aasen

15.00 Vel heim

Påmelding til claus.roynesdal@sogndal.kommune.no innan 1.10.2013