Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter 2014

Sogn og Fjordane · 06.mars 2014

Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter 2014 blir arrangert på Fosshaugane Campus, Sogndal den 6. mars 2014. 

Konkurransekriterium for ungdomsbedrifter ligg tilgjengeleg på denne nettsida. Last ned ved å klikke på linken til høgre for denne artikkelen. 

Program for dagen og invitasjon til arrangementet kan du laste ned i arkfana under.

Arrangementet er ope for publikum frå kl. 12.30. Alle er velkomne innom Fylkesmessa 2014.

Vi ynskjer spesielt velkommen til skuleelvar frå heile fylket som ynskjer å ta turen innom messa. 

FOR FULLSTENDIG INVITASJON OG PROGRAM, LAST NED FILA TIL HØGRE FOR DENNE ARKFANA

09.00 – 11.30         Registrering og klargjering av stand på messeområdet.

                                     * Stand vil bli tildelt ved frammøte i info desk på sjølve messa.

11.30 - 12.30         Opning av Fylkesmessa 2014  

Premieutdeling :

                            «Beste marknadsføringstiltak»

                            «Beste HR bedrift»

12.30                        Lunch

12.30 – 16.00        Ungdomsbedrifter i klassen «Beste ungdomsbedrift» presenterer seg frå scene i Trollsalen

12.30 – 16.30        Vurdering av bedriftene/prosjekta frå dommarar. Andre besøkande får også moglegheit til å besøke utstillinga til bedriftene. 

16.30 – 17.00        Rydding av stand - messeområde

 

17.00 – 17.30        Premieutdeling

                                    «Beste produkt»

                                   «Beste teneste»

                                   «Beste rekneskap»

                                   «Beste utstilling»

                                   «Beste klima / miljøtiltak»

                                   «Beste internasjonale prosjekt»

                                   «Beste produktdesign»

                                   «Beste innovative produkt»

                                   «Beste sosiale entreprenørskapsprosjekt»

                                   «Beste studentbedrift»

                                   «Beste ungdomsbedrift»

17.30:                       Avreise

           

* Vi tek atterhald om evt. endringar i programmet.