Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter 2015

Sogn og Fjordane · 04.mars 2015

Fylkesmessa 2015 for ungdoms- og studentbedrifter vert lagt til Førdehuset, Førde.  Dato for arrangementet er onsdag den 4. mars 2015.

Informasjon om program og konkurransereglar finn du i arkfanene under. Vi gjer merksam på at det er ulike konkurransar for ungdoms- og studentbedrifter.

Har du spørsmål om arrangementet kan du ta kontakt med Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane.

FRIST FOR PÅMELDING : FREDAG 6. FEBRUAR 2015

Klikk på linken til høgre for å laste ned konkurransereglar for studentbedrifter. 

Hugs å overholde fristar for innlevering av konkurransemateriell. 

Lykke til med arbeidet ! 

Klikk på linken til høgre for å laste ned konkurransereglar for ungdomsbedrifter. 

Hugs å overholde fristar for innlevering av konkurransemateriell. 

Lykke til med arbeidet ! 

PROGRAM FOR DAGEN

Last ned fullstendig invitasjon og program til høgre.

09.00 – 11.30        Registrering og klargjering av stand på messeområdet.
                                     * Stand vil bli tildelt ved frammøte i info desk på sjølve messa.

11.30 - 12.30         Opning av Fylkesmessa 2015 

Premieutdeling :

                              «Beste marknadsføringstiltak»

                              «Beste HR bedrift»

 12.30                        Lunch

 12.30 – 16.00       Ungdomsbedrifter i klassen «Beste ungdomsbedrift» presenterer seg frå scene i Lisjesalen. Tidpunkt blir slått opp i messeområdet.

12.30 – 16.30       Vurdering av bedriftene/prosjekta frå dommarar. Andre besøkande får også moglegheit til å besøke utstillinga til bedriftene. 

16.30 – 17.00       Rydding av stand - messeområde

17.00 – 17.30       Premieutdeling

«Beste produkt»

                                   «Beste teneste»

                                   «Beste rekneskap»

                                   «Beste utstilling»

                                   «Beste klima / miljøtiltak»

                                   «Beste internasjonale prosjekt»

                                   «Beste produktdesign»

                                   «Beste innovative produkt»

                                   «Beste innovative idé»

                                   «Beste sosiale entreprenørskapsprosjekt»

                                   «Beste studentbedrift»

                                   «Beste ungdomsbedrift»

 17.30:                       Avreise

 * Vi tek atterhald om evt. endringar i programmet.