Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter 2016

Sogn og Fjordane · 09.mars 2016

Fylkesmessa for ungdoms- og studentbedrifter vert arrangert på Operahuset, Nordfjordeid den 9.  mars 2016.

Det er no mulig å melde på ungdomsbedrifter til arrangementet. Klikk på grønn link under for å melde på di bedrift. 

Fullstendig program for dagen med informasjon om stand og anna praktisk info finn du ved å klikke på linken til høgre under "Last ned".

Konkurransereglar finn du arkfanene under.

FRIST FOR PÅMELDING : FREDAG 5. FEBRUAR 2016

Har du spørsmål om arrangementet så ta kontakt med UE Sogn og Fjordane. 

Last ned konkurransereglar for Fylkesmessa 2016 ved å klikke på linken til høgre

----------------------------------------------------------------------------------------->

09.00 – 11.30 Registrering og klargjering av stand på messeområdet.
* Stand vil bli tildelt ved frammøte i info desk på sjølve messa.

11.30 - 12.30 Opning av Fylkesmessa 2015 

Premieutdeling :

«Beste marknadsføringstiltak»

«Beste HR bedrift»

12.30 Lunch

12.30 – 16.00 Ungdomsbedrifter i klassen «Beste ungdomsbedrift» presenterer seg frå scene i Kinosalen. Tidpunkt blir slått opp i messeområdet.

12.30 – 16.30 Vurdering av bedriftene/prosjekta frå dommarar. Andre besøkande får også moglegheit til å besøke utstillinga til bedriftene. 

16.30 – 17.00 Rydding av stand - messeområde

17.00 – 17.30 Premieutdeling

«Beste produkt»

«Beste teneste»

«Beste rekneskap»

«Beste utstilling»

«Beste klima / miljøtiltak»

«Beste internasjonale prosjekt»

«Beste produktdesign»

«Beste innovative produkt»

«Beste innovative idé»

«Beste sosiale entreprenørskapsprosjekt»

«Beste studentbedrift»

«Beste ungdomsbedrift»

 17.30 Avreise         

* Vi tek atterhald om evt. endringar i programmet.