Gründercamp Steinvik

Sogn og Fjordane · 13.februar 2014

Torsdag 13 februar skal vi gjennomføre vår tredje gründercamp på Steinvik Fiskefarm i Eikefjord, Flora Kommune. Denne gangen er det alle 9 og 10 klassingane på Eikefjord Skule som skal få sjå korleis eit oppdrettsanlegg fungerer og kva moglegheiter dei har for arbeid i ei slik bedrift.