Gründerdag på Høgskulen i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane · 10.april 2014

Gründerdag med fokus på problemløysing for lokale bedrifter i Sogn. Målgruppe er studentar på lærarutdanning, friluftsliv og idrett.

Desse bedriftene er med : 

Sogndal Lodge

Bratt moro

SGN skis

Frisklivsentralen i Sogn

Lustrabadet

Meir liv og meir lyst

Program for dagen : 

09.15 - Oppstart - registrering - velkommen v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

09.20 - Presentasjon av arbeidskrav til studentane / Ivar Offerdal, HiSF

09.30 - Bedriftene presenterer seg sjølve og oppgåvene for dagen

10.30 - Inndeling i grupper  -  Studentane går i gang med å løyse oppdraget.

12.00 - Lunch

12.45 - Gruppearbeidet fortset. Studentane  klargjer sine presentasjonar

13.15 - Studentane presenterar på 3 ulike rom - tilbakemelding frå bedriftene

14.15 – Informasjon om etablering av studentbedrift v/ Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

14.25 – Informasjon om  studieplan og entreprenørskap v / Vegard Vereide, HiSF

14.35 - Innovasjon Norge informerar om støtteordningar for unge etablerarar. v/Elin B. Viken

14.55 - Oppsummering og refleksjon

15.15 - Takk for i dag