Kick off for ungdomsbedrifter, Årdal vgs

Sogn og Fjordane · 22.september 2015

PROGRAM - KICK OFF FOR UNGDOMSBEDRIFTER VED ÅRDAL VGS – 22.09.2015

10.00 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

10.05 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

10.10 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

10.25 – Inspirasjonsforedrag v / Safe Sound UB, Årdal vgs

10.45 – Kort om økonomi og oppretting av bankkonto v / Sparebanken Sogn og Fjordane

10.50 – Spørsmål frå salen