Kick off for ungdomsbedrifter, Dale vgs

Sogn og Fjordane · 18.september 2015

PROGRAM - KICK OFF FOR UNGDOMSBEDRIFTER VED DALE VGS – 18.09.2015

13.00 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

13.05 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

13.10 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

13.25 – Inspirasjonsforedrag v / Westtip Supplies UB, Eid vgs – via Skype

13.45 – Kort om økonomi og oppretting av bankkonto v / Sparebanken Sogn og Fjordane

13.50 – Spørsmål frå salen