Kick off for ungdomsbedrifter, Eid vgs

Sogn og Fjordane · 14.september 2015

PROGRAM - KICK OFF FOR UNGDOMSBEDRIFTER VED EID VGS – 14.09.2015

14.00 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

14.05 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

14.10 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

14.25 – Inspirasjonsforedrag v / Prosjekt Malawi UB, Flora vgs

14.45 – Kort om økonomi og oppretting av bankkonto v / Sparebanken Sogn og Fjordane

14.50 – Spørsmål frå salen