Kick off for ungdomsbedrifter, Flora vgs

Sogn og Fjordane · 16.september 2015

PROGRAM - KICK OFF FOR UNGDOMSBEDRIFTER VED FLORA VGS – 16.09.2015

10.00 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

10.05 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

10.10 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

10.25 – Inspirasjonsforedrag v / Prosjekt Malawi UB, Flora vgs

10.45 – Kort om økonomi og oppretting av bankkonto v / Sparebanken Sogn og Fjordane

10.50 – Spørsmål frå salen