Kick off for ungdomsbedrifter, MOY vgs

Sogn og Fjordane · 17.september 2015

PROGRAM - KICK OFF FOR UNGDOMSBEDRIFTER VED MO OG ØYRANE VGS – 17.09.2015

Øyrane : to arrangement – eit kl. 09.00 og eit kl. 10.30

09.00 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

09.05 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

09.10 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

09.25 – Inspirasjonsforedrag v / Westtip Supplies UB, Eid vgs

09.45 – Kort om økonomi og oppretting av bankkonto v / Sparebanken Sogn og Fjordane

09.50 – Spørsmål frå salen

 

10.30 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

10.35 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

10.40 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

10.55 – Inspirasjonsforedrag v / Westtip Supplies UB, Eid vgs

På Mo kl. 13.30

13.30 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

13.35 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

13.40 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

13.55 – Inspirasjonsforedrag v / Westtip Supplies UB, Eid vgs

14.15 – Kort om økonomi og oppretting av bankkonto v / Sparebanken Sogn og Fjordane

14.20 – Spørsmål frå salen