Kick off for ungdomsbedrifter, Måløy vgs

Sogn og Fjordane · 14.september 2015

PROGRAM - KICK OFF FOR UNGDOMSBEDRIFTER VED MÅLØY VGS – 14.09.2015

09.00 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

09.05 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

09.10 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

09.25 – Inspirasjonsforedrag v / Wessttip Supplies UB, Eid vgs

09.45 – Kort om økonomi og oppretting av bankkonto v / Sparebanken Sogn og Fjordane

09.50 – Spørsmål frå salen