Kick off for ungdomsbedrifter - Sogndal vgs

Sogn og Fjordane · 11.september 2013

Kick off for UB - Sogndal vgs

 

PROGRAM FOR GRÜNDERDAG – SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE 11.09.13

 

08.00 – Velkommen v / Arbeidslivskontakt Atle Nedrelo

08.05 – Kreativitet og skaparglede – «Skeia» v / Eivind Husabø – UE SFJ

08.45 – «Kva vil det sei å vere ein gründer» v / Halvor Gregusson - Rocketfarm

09.15 – Øving : «Etablering av eiga ungdomsbedrift» v / Eivind Husabø – UE SFJ

11.30 – Lunch

12.00 – «Etablering av eiga ungdomsbedrift» forts..

13.00 – Presentasjon av arbeidet med øvinga «Etablering av eiga ungdomsbedrift»

14.00 – Registrering av ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap, v / Eivind Husabø

14.45 – Slutt