Kick off for ungdomsbedrifter Sogndal vgs

Sogn og Fjordane · 04.september 2015

PROGRAM - KICK OFF FOR UNGDOMSBEDRIFTER VED SOGNDAL VGS – 04.09.2015

12.00 – Velkommen til Kick off 2015 v / UE Sogn og Fjordane

12.05 – Kortfilm frå NM for ungdomsbedrifter 2015

12.10 – Oppstart – drift og avvikling av UB v / Eivind Husabø, UE Sogn og Fjordane

12.25 – Inspirasjonsforedrag Safe Sound UB, Årdal vgs vgs

12.45 – Kort om økonomi og oppretting av bankkonto v / Sparebanken Sogn og Fjordane

12.50 – Spørsmål frå salen