Leiarkurs for UB leiarar

Sogn og Fjordane · 16.oktober - 17.oktober 2013

Leiarkurs for elevar som har leiarfunksjonar i ungdomsbedrifter.

Skei Hotell 16. og 17. oktober 2013.

Kurset er gratis, men ein må pårekne å dekke reisekostnadane sjølve. 

Informasjon om program finn du til høgre for denne teksten. Klikk på linken. 

Fristen for å melde seg på dette arrangementet er gått ut.