Leiarkurs for ungdomsbedrifter

Sogn og Fjordane · 21.oktober - 22.oktober 2014

Kurs for elevar som har leiarfunksjonar i ungdoms- og studentbedrifter. 

Last ned program ved å klikke på linken til høgre. 

Du kan no melde deg på kurset ved å klikke på linken under. 

Max. to elevar pr. ungdomsbedrift kan melde seg på kurset. 

Frist for påmelding : fredag 10. oktober