Leiarkurs for ungdomsbedrifter

Sogn og Fjordane · 03.november - 04.november 2015

Kurs for elevar som har leiarfunksjonar i ungdomsbedrifter. 

Last ned program ved å klikke på linken til høgre. 

Du kan no melde deg på kurset ved å klikke på linken under. 

Max. to elevar pr. ungdomsbedrift kan melde seg på kurset. 

Frist for påmelding : onsdag 21. oktober