MIljøambassadørane Halbrend Skule

Sogn og Fjordane · 04.mars 2014

Tysdag 4 mars kjem Miljøambassadørane til Halbrend Skule og held foredrag for alle 9 klassingane på skulen. Oppstart på prosjekt Grønt og Genialt.