Miljøambassadørane Flatbygdi Skule

Sogn og Fjordane · 05.mars 2014

Onsdag 5 mars kjem miljøambassadørane til Flatbygdi skule i Vik og held foredrag. Oppstart på prosjekt Grønt og genialt.