Rekneskapskurs for UB - Sogndal

Sogn og Fjordane · 25.november 2014

Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane har med dette gleden av å invitere ungdomsbedrifter og studentbedrifter til  økonomi- og rekneskapskurs. 

Kurshaldar: Skatt Vest

Stad : Sogndal vidaregåande skule - rom blir annonsert seinare. 

Målgruppe: Daglig leiar og økonomiansvarleg i ungdoms-/ studentbedrifta

Kursinnhald:

  • Bruk av bilagsperm
  • Kva er eit rekneskap
  • Kvifor føre rekneskap
  • Korleis lage eit rekneskap
  • Oppgåver
  • Skatter av avgifter
  • Rekneskapsprisen
  • Nyttige nettsider

Kurset er gratis, og inkluderar lunch, kursmateriell og kursbevis.

NB! Ta med skrivesaker og kalkulator

Vi gjer merksam på at tilsvarande kurs går andre stader i fylket så sjekk at du melder deg på den staden som passar best for deg.