Elevbedriftsmesse 24 april i Aurland

Sogn og Fjordane · 30 april 2019

Onsdag 24 april gjekk elevbedriftsmessa for Indre Sogn av stabelen i Aurland, nærare bestemt Aurlandshallen. Dette var messse nr.11 i rekkja, og andre gong den vart arrangert i Aurland.  

Det var 30 bedrifter som hadde utstillingar, desse hadde på førehand kvalifisert seg gjennom å delta på skulemesser på dei ulike skulane. Det var såleis dei 30 beste som møtte på messa. Samstundes hadde alle 8.klassingane i regionen bedrdriftsbesøk i Aurland, forutan besøk på messa. 

Samstundes hadde Sogn Regionråd møte i Aurland, og 9 ordførarar frå dei 9 kommunane skreiv under på samarbeids/kommuneavtalar med Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. 

20190424_110552

Ordførarar, styreleiar UE Sogn og Fjordane, og dagleg leiar UE Sogn og Fjordane signerer avtale.

Beste elevbedrift vart Fli meg! frå Tangen skule i Årdal. Dei har drive bruktbutikk gjennom skuleåret, og har hatt ope fleire dagar i veka. God omsetnad og pengane har dei brukt til å starte ungdomsklubb i bygda! Kjempeflott tiltak. 

20190424_124357

Over: Bilete frå standen til Fli meg!  Under: bilete frå premieutdelinga.

20190424_142555

20190424_142307

2.plass Beste EB, Default Lan frå Flatbygdi skule i Vik. 

20190424_141401

1.plass Bærekraftprisen Den døde planet, Aurland barne og ungdomsskule. 

20190424_141251

2.plass Bærekraftprisen ScrubSchies frå Luster ungdomsskule. 

20190424_140531

Mykje folk på messa! 

20190424_141152

1.plass Beste ide, Rekved Storm frå Farnes skule i Årdal. 

20190424_141007

2.plass beste ide, Pizzafjølsa frå Kaupanger skule i Sogndal. 

20190424_141820

1.plass Beste salsbedrift, Bollebakarane frå Kvåle skule i Sogndal.

20190424_141754

2.plass Beste Salsbedrift, Team Lærdal frå Lærdal. 

20190424_142141

1.plass Beste stand, Fyr og Flamme frå Hafslo skule i Luster. 

20190424_142022

2.plass beste stand, PartyFIX frå Høyanger ungdomsskule i Høyanger. 

20190424_125458

1.plass Beste lokalsamfunnsprosjekt, Bingo frå Sagatun skule i Balestrand. 

20190424_141538

2.plass Beste lpkalsamfunnsprosjekt, Fortniteturnering og lan, Leikanger ungdomsskule på Leikanger.