Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Telemark

Telemark · 08.april 2013

SAKLISTE

Sak 1  Konstituering

1.1  Godkjenning av innkalling

1.2  Godkjenning av sakliste

1.3  Valg av møteleder

1.4  Valg av referent

1.5  Valg av to personer til å underskrive protokollen

1.6  Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter

Sak 2  Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2012

2.1  Godkjenning av regnskap for 2012

2.2  Godkjenning av årsmelding for 2012

Sak 3  Godkjenning av budsjett for 2013

Sak 4  Nye vedtekter for ungt Entreprenørskap Telemark

Sak 5  Valg

5.1  Valg av styre

5.2  Valg av revisor

5.3  Valg av valgkomite

Sak 6  Valg av representant m/vara til årsmøte og rådsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge