Elevbedrift Telemark 2019-2020

Telemark · 01.januar - 03.april 2020

Dette er en side med materiell til bruk i klasserommet ved gjennomføring av Elevbedrift i region Telemark i Vestfold og Telemark fylke skoleåret 2019-2020. Relevant materiell er delt inn i arkfaner etter faser de hører hjemme i. For referanse/oversikt bruk prosessverktøyet dere har fått utdelt fra Ungt Entreprenørskap. Dersom du vet hva du er ute etter, og godt kjent med materiellet, kan du finne mer på nettsiden elevbedrift.no

Under er en lenke til arrangementet som skal være den 2. april i Rønholthallen i Bamble. Informasjon om konkurransekategorier (og -kriterier), og om arrangement kommer fortløpende!

Her skal dere komme på deres helt egne forretningsidé. Da er det viktig å vite hva andre bedrifter og organisasjoner allerede gjør, så dere kan være bedre!

Se tips til å finne og utvikle forretningsidéer i midten av prosessverktøyet! 

Nå skal bedriften registreres, så nå må dere fordele arbeidsansvar. En må ta ansvar for å være daglig leder, en tar ansvar for økonomien, en tar ansvar for produktet eller tjenesten etc. 

I tillegg bør dere ha en logo! Husk at denne må være original (med det menes at den ikke kan være en kopi av logoen til en annen bedrift, eller være tatt fra andre), men kan ha inspirasjon fra andre! 

Dere skal også få tilbakemelding på deres forretningsidé. Dette gjør dere både ved å presentere status for klassen, og ved å gjennomføre en markedsundersøkelse på kundene deres. Dette er et viktig grunnlag for bedriften deres!

Nå er bedriften deres skikkelig i gang! Nå skal dere vise hvordan deres vare eller tjeneste skal se ut, og kanskje til og med begynne å levere til kunder. Før dere kommer i gang med dette, er det greit å finne ut hvor mye penger dere trenger for å komme i gang, og for å gjøre dette lager man et budsjett. Der skal det stå hvor mye penger dere forventer å bruke, og hvordan dere tenker å få dem inn. Budsjettet skal gå i balanse (dvs. at det går i null - at inntekter og utgifter er like). HUSK! Dere får ikke ta opp lån (stå i gjeld til noen), så pengene må inn i forkant av at dere skaffer dere det som trengs!

Det beste hjelpemiddelet dere har for oversikt i bedriften er forretningsplanen. I tillegg er det viktig at dere fører alle inntekter og utgifter i regnskapet deres, og fyller ut kvitteringer ved salg. Dersom dere selger andeler, skal dette også bokføres og arkiveres. En i bedriften kan godt ha ansvar for å ta vare på deres kvitteringer (når dere kjøper noe inn til bedriften), andelskontrakter (deres halvdel av andelsbrevet som er solgt) og bokføringsskjema (enten i en bok eller i Excel). 

Tips for nettsidebygging på iPad finnes her:  https://www.websitebuilderly.com/ipad-website-builder-apps/

Tips til CV finnes her:  https://cvnerden.no/cv-mal/

https://elevbedrift.no/UEEB/Start-Elevbedrift/Avvikling/21-Avvikling-og-evaluering

Da har dere kommet til veis ende med elevbedriften deres. Vi i Ungt Entreprenørskap håper dere har lært masse i denne perioden. Nå står det bare igjen å avvikle elevbedriften, og det må dere gjøre på en ryddig måte. Her følger en liste over hva dere må tenke på:

  • Produksjonen og salget bør avsluttes i god tid før elevbedriften endelig avvikles. Varelageret bør være så lite som mulig, og det kan være aktuelt å redusere prisen for å bli kvitt alt.
  • Har dere utestående fordringer, er det lurt å sende en påminnelse om betaling. Har dere uoppgjorte regninger eller gjeld, må dette gjøres opp. Lånt utstyr må også leveres tilbake.
  • Avslutt regnskap og fordeling av overskudd i henhold til vedtekter: Sett opp balanse og resultatregnskap. Fordel overskuddet slik dere har blitt enige om. Se mal under "Maler".
  • Få regnskap godkjent av revisor (ansvarlig lærer).
  • Send takkebrev til andelshaverne og betal tilbake andelen(-e), hvis ikke annet er avtalt. Se mal i høyremenyen.
  • Om dere har egen bankkonto må denne avsluttes.
  • Hvis dere har opprettet en webside for elevbedriften, må denne nå avsluttes, alternativt kan de oppdateres med tekst om at bedriften er avsluttet og med takk for all hjelp og støtte fra bidragsytere, andelshavere og kunder.
  • Dere bør også lage en sluttrapport. Den kan inneholde en skriftlig oppsummering som beskriver forretningsideen, driften, viktige hendelser og ikke minst hva dere har lært og erfart. Det er et viktig grunnlag for evalueringen. Se mal under "Maler".